Sonet o pomniku dla cara

cara Aleksandra drugiego
chłopi polscy szczególnie czcili
nawet mu pomnik postawili
w Częstochowie jak dla świętego

w tysiąc dziewięćset siedemnastym
pomnik zburzono całkiem słusznie
lecz wciąż go czczono dobrodusznie
bo chłop już wolny żył na własnym

powstanie styczniowe to ego
przeciwko zniesieniu pańszczyzny
a nie o wolność dla ojczyzny

szlachta polska dobrze się miała
pańszczyźnianych chłopów mieć chciała
Ignacego Hryniewieckiego


Zurych, 11 listopada 2022