Sonet o poprawianiu mowy

mówię kilkoma językami
często razem czyli bardzo źle
z językiem ojczyźnianym w tle
ten mój piękny język mnie plami

moja żona nauczycielka
przez kilka lat mnie poprawiała
ale niepoprawność jest trwała
skuteczność poprawy niewielka

na przykład "z" zamiast "przeciwko"
nie "z kimś" ale "przeciwko komuś"
gdy ten ktoś chwali moje "niwko"

zdrabnianie polskich imion śmieszy
(nie "Tomschen" jak po polsku Tomuś)
lecz to często tubylców cieszy


Marina di Zambrone, 16 czerwca 2023