Sonet o powstaniu warszawskim

powstanie warszawskie przestępcy
wywołali - stanąć powinni
przed sądem wojskowym bo winni
są bezsprzecznie śmierci tysięcy

monożenie sztucznych bohaterów
przez ich nadmierne uśmiercanie
to politykierskie zwracanie
uwagi na głupich liderów

chrześcijańskie wartości życia
zostały całkiem zatracone
prawda powinna wyjść z ukrycia

historia zwycięzców docenia
a miasto w gruzy obrócone
dla historii nie ma znaczenia


Zurych, 1 sierpnia 2013

» Przewodnik w języku esperanto
» Przewodnik w języku polskim

» Refleksje w stanie przedojrzałym