Sonet o przezroczystej funkcji

często słucham chociaż niechętnie
że Polska jest krajem złych ludzi
ta opinia niepokój budzi
nie traktuję jej obojętnie

patrzę z dala na kraj ojczysty
i przekonuję się do racji
że w Polsce nie ma demokracji
rządzi dyktator przezroczysty

niby ważnej funkcji nie pełni
ale ma się tak jak herszt państwa
zmuszając innych do poddaństwa

ci którzy mają inne zdanie
z rezygnacją tracą uznanie
jest ich mało przez to są dzielni


Zurych, 17 marca 2019