Sonet o tylko mojej sprawie

każdy człowiek ma pogląd własny
ja przesiąkłem katolicyzmem
zaraz potem racjonalizmem
kontrast w tych zmianach nie był jasny

czuję się ciągle katolikiem
zwiedzam i podziwiam kościoły
nie chcę być zdrajcą tamtej szkoły
wraz z jej pozytywnym wynikiem

w co wierzę w co wcale nie wierzę
to pozostaje moją sprawą
z nią moja twórczość jest zabawą

niektórzy księża mnie hołubią
a ateiści mnie nie lubią
ten stan mrużeniem oka mierzę


Zurych, 14 lipca 2023
» REFLEKSJE W STANIE PRZEDOJRZAŁYM