Sonet o ugniataniu masy

do polityki wchodzą tacy
którzy swe nieumiejętności
chcą zamienić na majętności
nikłe bo bez owocnej pracy

w swoim zawodzie był mizerny
więc w polityce chce spróbować
obiecankami imponować
bo masa ma trend łatwowierny

ten aspekt prymitywnej masy
podstępnego przedstawiciela
jest bazą politycznej klasy

różne ...izmy wtedy powstają
ideologia się powiela
tłumy na kaczych nogach stają


Zurych, Poniedziałek Wielkanocny - 13 kwietnia 2020