Sonet o utrwalaniu czasu

moje zdjęcia różnej jakości
lepsze gorsze z galimatiasu
dokumentują upływ czasu
bez względu na splot zawiłości

o wszystkim nie trzeba wyznawać
bo okazywanie radości
prowadzi często do zazdrości
lub może wrogością napawać

czas bez początku i bez końca
z odmierzanymi odcinkami
od wschodu do zachodu słońca

trwa i jest świadkiem kto co czyni
zapisanymi uczynkami
tkwi w pamięci prawa znawczyni


Wenecja, 30 września 2019

» Fotograficzne poematy