Ale...
Każdy jest artystą
Ale nie wszystko jest sztuką
Wszystko jest poezją
Ale tylko nieliczni są poetami
Cisza
Jestem zranionym drzewem
W majestacie ciszy
Śpiewam tęsknotę wilka
Nikt nie słyszy

Jan Stanisław Skorupski
Księżyce, Wielkanoc 1956

Sonet o wielkanocnym wierszu

ten wiersz ma pięćdziesiąt siedem lat
tyle ile gwiazd w nawigacji
do pomiaru cywilizacji
sekstantem przez tajemniczy świat

Wielkanoc w pięćdziesiątym szóstym
wypadała w pierwszym dniu kwietnia
prima aprilis nie uświetnia
a czyni efekt wiersza pustym

dlatego wstawiłem część daty
"tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt sześć"
po słowie "Wielkanoc" z erraty

list otrzymałem w październiku
z tomikiem "Cisza" i zdaniem "cześć
dla odwagi w barwnym słowniku"


Zurych, Wielkanoc 2013
» do, ut des - fragmenty
» Wielkanoc 2013
» Refleksje w stanie przedojrzałym