Sonet o zaletach dezercji

polski żołnierz zdezerterował
bo nie mógł patrzeć jak nędznicy
cisną się do polskiej granicy
więc ich tropem pomaszerował

należy mu się za to chwała
chociaż dyktator Białorusi
do takich poczynań nie kusi
co lepsze bieda czy zakała?

z Polski ludzie też uciekali
z życzliwością i zrozumieniem
w innych krajach ich przyjmowali

ci którzy do dziś są wrogami
lecz wrogość hamują sumieniem
ludzkość miesza się wymogami


Zurych, 19 grudnia 2021