Sonet od niedoli do woli

czy wiem tylko to co chcę wiedzieć?
niestety tego chcieć nie mogę
jak zapomnieć przeżytą trwogę
gdy ona musi we mnie siedzieć?

trudna nauka przegrywania
jest już za mną więc pielęgnuję
jej zasady i gratuluję
przegranym bez rozpatrywania

prawie stuletni Jan Zbigniew Bem
harcerskie piosenki pamięta
lecz nie wie co jadł na śniadanie

sonet to nie opowiadanie
zawsze na co dzień i od święta
pamięć tkwi między dobrem a złem


Zurych, 4 lipca 2014

» Cykle sonetów