Sonet po czyjej jestem stronie

prymas Wojciech Polak powiedział
"życie imigranta jest święte"
dla żołdaków to niepojęte
Franek Sterczewski się dowiedział

ostatnio Polska w błocie tonie
staje się pośmiewiskiem świata
moją opinię też ugniata
pyta po czyjej jestem stronie?

popieram wyżej wymienionych
i Władysława Frasyniuka
konsekwencję z czasów minionych

papieża Franciszka przesłanie
to w Polsce zmilczana nauka
także piekło w Afganistanie


Le Vignole, 26 sierpnia 2021