Sonet primaaprilisowy

artystyczność nie jest zawodem
ale formą jestestwa z wolą
wspartą talentu twórczą rolą
gdy sztuka jest głównym powodem

cechą sztuki jest niezależność
od chęci politycznych rządów
choć w falach artystycznych prądów
przy odrębności pluszcze zbieżność

często artystyczna wrażliwość
przekracza szkodliwie możliwość
swobodnego przekonywania

wtedy w procesie zdobywania
pojawia się nadpobudliwość
do wady samowychwalania


Zurych, 1 kwietnia 2020