Sonet przeciwko Turcji z NATO

NATO jest bandycką formacją
a Turcja jest bandyckim państwem
z dyktatorem także z poddaństwem
utożsamianym z demokracją

Turcja jest przecież czlonkiem NATO
ale NATO nie ingeruje
gdy Turcja Kurdów bombarduje
Trump reaguje trumpowato

UNO i Unia Europejska
pozostają w bezsilnym stanie
lecz ta bezsilność jest złodziejska

coś wyraża nie widząc skutku
w ten sposób spełnia swe zadanie
godząc się na śmierć pomalutku


Zurych, 18 października 2019