Sonet sprzeciwem przed motywem

opiekun klasy maturalnej
inaczej zwany wychowawcą
na maturze już nie jest zbawcą
lecz odbiorcą sprawy feralnej

w harcerstwie o więcej nie chodzi
jak o samorządne działanie
bo narzucone wychowanie
honorowych wart tylko szkodzi

młodzi biorą przykład z rezerwą
nie lubią zasad zbyt doniosłych
do wspólnych działań wchodzą z werwą

sam wychowywałem się przeciw
przedobrzonym chęciom dorosłych
więc temu co czuję się nie dziw


Zurych, 18 marca 2019