Sonet w Giessbach z panem Juliuszem

wierszem Juliusza Słowackiego
sprzed stu osiemdziesięciu dwóch lat
wodospad w Giessbach huczy jak hiat
słowa jubileuszowego

tylko na stuczterdziestolecie
czterdziestu dwóch lat brakło jeszcze
kiedy byli tu polscy wieszcze
wałęsający się po świecie

krytykowany przez Norwida
miłosny wiersz "W Szwajcarii" śmieszy
choć Diana straszy jak hybryda

obsługa hotelu wspaniała
a pobyt polskich wieszczów cieszy
choć wieść o nich już wypłowiała


Giessbach, 31 lipca 2016