Sonet werystyczny z natury

dwie krótkie opery nas kuszą
melodyjnością i...weryzmem
czyli dawnym awenturyzmem
prawdziwą a nie sztuczną duszą

"Pajace" były w drugiej części
Bogusław Bidziński tak śpiewał
jak ich twórca by się spodziewał
z wyrazem i odwagą w pięści

Leoncavallo i Mascagni
trafili do mojej przystani
w postaci szczególnej podniety

dźwięk mają w swej nazwie sonety
a te moje są werystyczne
bo treści w nich są autentyczne


Zurych, 9 stycznia 2013


» RYCERSKOŚĆ WIEŚNIACZA i PAJACE
w Operze Zuryskiej


» Bogusław Bidziński w DIVERTICANTO

» Bogusław Bidziński w SALOME

» Refleksje w stanie przedojrzałym