Sonet z sześć siedem i siedem sześć

w dwa tysiące czternastym roku
te same cyfry zamienione
wskazywały lata minione
małżonków ze szczęściem na stoku

siedem sześć i sześć siedem - cyfry
przestawione wskazywały wiek
każdy wiek wystawiał inny czek
i miał do tego własne szyfry

prawie wszystkie drogi są wspólnie
wybrane i pokonywane
później oceniane ogólnie

mezalians cyfr tworzy te liczby
zjawisko rzadko spotykane
kryje jakąś tajemność... czyżby?


Zurych, 23 grudnia 2014

» Refleksje w stanie przedojrzałym