Sonet z Bohdanem Urbankowskim

nie zalicza się do zgodności
temat Józefa Piłsudskiego
u Bohdana Urbankowskiego
lecz każdy ma swoje słabości

natomiast inne jego dzieło
"Czerwona msza ... uśmiech Stalina"
gorzką prawdę nam przypomina
że od nas samych zło się wzięło

ongiś w Domu Literatury
Bohdan Urbankowski mnie chwalił
za krótki wiersz* już bez cenzury

wielokrotnie gdy ktoś umierał
ten ciekawość moją utrwalił
majestat śmierci się otwierał


Marina di Zambrone, 15 czerwca 2023

*Ale...
Każdy jest artystą
Ale nie wszystko jest sztuką
Wszystko jest poezją
Ale tylko nieliczni są poetami

Jan Stanisław Skorupski
z poematu "Cisza" 1956