Sonet z Worka Turoszowskiego

wpisałem w internecie kilka
nazwisk dyrektorów Turowa
wyszła tylko strona sportowa
wróciła biograficzna chwilka

Romuald Staszewski Jan Stowski
dwaj dyrektorzy kombinatu
obaj ogromnego formatu
jak pełny Worek Turoszowski

Turoszów znika z nazewnictwa
pozostaje żebraczy worek
zapominanego słownictwa

uczyłem w Technikum Górniczym
tamten utwór to dziś utworek
bez dumy w znaczeniu zwodniczym


Zurych, 27 października 2014

» Zuryski październik

» Cykle sonetów