» Cykle sonetów

  Sonet z angielskim tylko w Anglii

wieża Babel ciągle istnieje
a z nią związane patriotyzmy
powodują antagonizmy
warunkujące świata dzieje

włodarze Stanów Zjednoczonych
gardzą dźwięcznością innej mowy
a język międzynarodowy
zapisują do wypaczonych

my wszyscy poza Anglikami
jesteśmy według ich mniemania
językowymi pachołkami

w tej językowej nierówności
nie odpowiadam na pytania
milkną w złości i pazerności


Zurych, 15 grudnia 2014

» Wyście żeście