Sonet z bankiem bez reputacji

podobieństwo nie jest dokładne
każde istnienie trwa różnością
z czasem przestrzenią i wiecznością
przemiany bytu są bezwładne

pomimo planów i zamiarów
zdarzenia nieprzewidywalne
z dnia na dzień stają się fatalne
strata nie posiada rozmiarów

święty Józef patron niedzielny
nie uchronił banku od klęski
Credit Suisse nie jest samodzielny

dziś banki bankrutują wszędzie
UBeeS nie będzie zwycięski
bo kłopotów się nie pozbędzie


Zurych, 19 marca 2023
» REFLEKSJE W STANIE PRZEDOJRZAŁYM