Sonet z bezprzedmiotowym Bogiem

ten czas ta przestrzeń to istnienie
w języku polskim w trzech rodzajach
w innych językach na rozstajach
to boskich cech uzasadnienie

bo Bóg to nie starzec na chmurze
ale forma nadwymiarowa
w nieograniczoności chowa
tajemnicę w cudów kulturze

czas bez początku i bez końca
przestrzeń nieba nie jest zamknięta
istnienie to życia obrońca

w pojęciu bezprzedmiotowości
boska siła wciąż niepojęta
kryje się w schowkach mistyczności


Zurych, 23 marca 2023