Sonet z cienia Adama Dzienia

moje wiersze w łóżku powstają
gdy wciskam głowę do poduszki
to rymy sypią się jak z puszki
i twórczej odwagi dodają

tytuł dzieła Adama Dzienia
"Czarna droga do socjalizmu
a przed nią zakaz" - bez snobizmu
malarz przeskoczył smugę cienia

z Adamem rozliczne rozmowy
treść sztuki wplatały do życia
przeważał w nich pogląd surowy

artysta plastyk Adam Dzień
w internecie nie do odkrycia
okrył go na wieczność smugi cień


Zurych, 7 marca 2019