Sonet z dawnym postanowieniem

postanowiłem że w Wenecji
tylko w esperanto opiszę
to co zobaczę i usłyszę
a w innych językach w Helwecji

moje strony internetowe
są już przesadnie przepełnione
otwarcie ich jest utrudnione
tworzenie stało się hurtowe

"opamiętaj się!" - taka rada
dotąd do mnie nie docierała
więc przyjąć ją wreszcie wypada

kilka razy postanawiałem
to co konieczność wymagała
niestety wciąż zapominałem

» Refleksje w stanie przedojrzałym


Zurych, 9 sierpnia 2021