Sonet z dowcipem dedykacji

w dedykacjach mi wpisywano
„PRZYJACIELOWI PANA BOGA“
ta formuła była mi droga
chociaż jej nie uzasadniano

ktoś kiedyś mnie zechce zapytać
„czy coś się w twym życiu zmieniło?”
„owszem – życie się zakończyło”
odpowiedź będzie mógł przeczytać

autor dowcipnej dedykacji
już między gwiazdami żegluje
gdzie trwa okres wiecznych wakacji

tam w niebie nie ma demokracji
więc nikt nim nie manipuluje
znikła potrzeba rekreacji

Zurych, 13 grudnia 2008         JSS

» REFLEKSJE W STANIE PRZEDOJRZAŁYM