Sonet z dwojakim bohaterstwem

przestały mnie obchodzić sprawy
na które nie mam wcale wpływu
choć czasem z kpiarskiego porywu
dam to czy owo dla zabawy

J.O. mój "przyjaciel" akowiec
mieszkał w moim mieszkaniu w Dębem
i na mnie donosił z rozpędem
wpierw "Kasztan" a potem ubowiec

J.U. bohater wymieniany
w książce Melchiora Wańkowicza
był potem czerwienią odziany

takich przykładów znałem wiele
bohaterstwo ma dwa oblicza
wieczne odpoczywanie ściele


Zurych, 5 marca 2019