Sonet z dylematem wyboru

każda sztuka staje się kiczem
jeśli zbyt często występuje
popularność jej wartość psuje
nawet ze szlachetnym obliczem

trudno się ukryć mimo trudu
bo współczesny świat widzi wszystko
w internecie każde nazwisko
jest składnikiem jakiegoś brudu

zawsze znajdą się specjaliści
wymyślania ideologii
tak mistycy jak fataliści

wśród skrajności człowiek się gubi
i chcąc uciec od patologii
nie wybiera tego co lubi

Zurych, 14 grudnia 2008         JSS

» REFLEKSJE W STANIE PRZEDOJRZAŁYM