Sonet z dzwonem na referendum

zuryskie dzwony obwieszczają
nie tylko apel do modlitwy
ale też zakończenie bitwy
w referendum "gripen" zwalczają

może by tak wzorem Szwajcarów
społeczeństwo polskie zapytać
czy chce "US-soldiers" powitać
i czy dąży z Rosją do swarów

gdyby dziś doszło do konfliktu
to pierwsza bomba spadłaby tam
gdzie rozwinięto ten sporny kram

z sąsiadami trzeba żyć w zgodzie
też ku obopólnej wygodzie
nie od deliktu do deliktu


Zurych, 18 maja 2014

» Codzienność majowa

» Codzienność majowa

» Codzienność majowa

» Codzienność majowa

» Refleksje w stanie przedojrzałym