Sonet z ekspresyjnej wystawy

przyjrzyjmy się historii sztuki
zawsze były jakieś kierunki
i w nich naśladowcze warunki
a między nimi małe luki

przecież pomiędzy artystami
nie mogło być porozumienia
to inni ich bez zezwolenia
nazwali ekspresjonistami

widoczna ekspresja kolorów
jest cechą charakterystyczną
dotyczącą także walorów

wędrówka od izmu do izmu
staje się wadą snobistyczną
wyznawców ideologizmu


Zurych, 8 maja 2014» Codzienność majowa

» Refleksje w stanie przedojrzałym