Sonet z interlingwistycznym tchem

poetą niemieckojęzycznym
nigdy nie byłem i nie będę
ale wierszy się nie pozbędę
chociaż brzmią głosem rachitycznym

w innych językach też pisałem
dla interlingwistycznej wprawy
a może bardziej dla zabawy
choć pewnie tylko ja się śmiałem

niewinne wprawki pomagają
zrozumieć ducha innej mowy
język przestaje być surowy

inni ode mnie wymagają
aby mój język był wzorowy
lecz tym nie zawrócą mi głowy


Zurych, 22 czerwca 2014

» Cykle sonetów