Sonet z koniecznym kompromisem

spontaniczność jest znaną cechą
czy tu czy tam to wszystko jedno
ważne by trafić w rzeczy sedno
połączone z jakąś uciechą

chociaż smutek też jest zjawiskiem
którego nie da się uniknąć
zmarłemu trzeba oczy przymknąć
pożegnać ostatnim uściskiem

pomiędzy tymi kontrastami
życie upływa szlakiem troski
warunkowanej protestami

bunty tłumi się przepisami
bez czekania na wyrok boski
a leczy się kompromisami

» Refleksje w stanie przedojrzałym


Zurych, 15 sierpnia 2021