Sonet z kulturowym sumieniem

przynależność do społeczeństwa
większościowo katolickiego
zobowiązuje w nim każdego
do społecznego posłuszeństwa

nawet kiedy ktoś się buntuje
przeciwko takim albo siakim
wymogom nazbyt wielorakim
to kodeks go obowiązuje

nie trzeba naruszać porządku
lecz można w nim nie uczestniczyć
choć słowo było na początku

pojęcie Boga wciąż się zmienia
tego nie można ograniczyć
grą kulturowego sumienia

» Refleksje w stanie przedojrzałym


Zurych, 12 sierpnia 2021