Sonet z mieszkania w starych miastach

była ulubionym siedliskiem
stara dzielnica w dużym mieście
zgubiona w historii podeście
skryta pod czasu obeliskiem

przypadek czy zrządzenie losu
że mogłem wciąż w starych miastach żyć
i w gęstości kamienic się kryć
chłonąc czar dawnego etosu

mogę już mówić o przeszłości
w Marsylii gdzie powstają santons
nie ma już rewolucyjności

świątki kościoły głośne dzwony
frywolny karnawałowy pląs
a potem popiół spod ambony


Zurych, 3 marca 2019

» Widoki z okiem mieszkania w Marsylii
(w domu tworzącym santons - porewolucyjne świątki)