Sonet z ministerialnej strony

profesorowie poloniści
nie mają wpływu na Polaków
przy władzy jest pełno buraków
a nikt im języka nie czyści

kto bez względu na pochodzenie
akcentuje słowa niezdarnie
i wypowiada się wulgarnie
ten ma dziś w Polsce powodzenie

w środkach masowego przekazu
przeważa buraczane plemię
i zaburacza polską ziemię

ten bełkot buraka z burakiem
sprawił że trudno być Polakiem
z ministerialnego obrazu


Zurych, 17 czerwca 2014

Komentarz do sonetu
Po napisaniu tego sonetu przeczytałem w internecie życiorysy: jeden burak jest katolikiem, publicystą "Tygodnika Powszechnego" i prawnukiem pisarza-noblisty, a drugi burak jest profesorem. Obaj mówią z błędami językowymi i z fatalnymi akcentami. Panie Boże, widzisz, słyszysz ten bełkot i nie grzmisz!

» Codzienność czerwcowa

» Cykle sonetów