Sonet z moim zdaniem o szpiegach

wpisałem nazwisko i czytam
że Skorupscy byli szpiegami
a to moją tożsamość plami
o szczegóły hańby nie pytam

szpiegów traktuję jednakowo
gardzę i nie podaję ręki
nie skazałbym wszystkich na męki
bo rozróżnia ich to czy owo

choć tu uwaga - Kuklińskiego
traktuję tak jak Skorupskiego
na wieczną hańbę ich skazuję

moją niewinność pokazuję
załączam atest że to nie ja
bo w listach szpiegów jest sporo zła


Zurych, 14 stycznia 2014
» Zaświadczenie IPN - to nie ten!
» Refleksje w stanie przedojrzałym