Sonet z niewygodnym znajomym

Przyjaciółki i Przyjaciele
kontakt ze mną nie daje chluby
przeciwnie prowadzi do zguby
dowodów na to jest zbyt wiele

przyznanie się do znajomości
z kimś kto obnaża majestaty
może przynosić tylko straty
i ograniczać przyjemności

jeżeli ktoś wszedł w komitywę
to wycofać może się szybko
ogłaszając alternatywę

atak jest najlepszą obroną
choć cuchnie i wygląda brzydko
przykład z WRONą jest pod ochroną


Zurych, 29 lipca 2014

» Cykle sonetów