Sonet z palcem do ostrzegania

Matka Boska Ostrzegająca
ze swoim synkiem Jezusikiem
nad nimi aniołek z krzyżykiem
w nim tkwi przyszłość zatrważająca

płaskorzeźba była kupiona
na zuryskim pchlim targu sztuki
anioł z Wenecji miał z Chin druki
rzecz umiędzynarodowiona

sprzedający to boskkie dzieło
wiedział że było ukradzione
w Grecji i skąd ono się wzięło

chciał wziąć tylko dwadzieścia franków
bo nielegalnie przywiezione
powinno zniknąć z jego kramów


Zurych, 15 listopada 2023
PS
Tetrastych z palcem wskazującym

rzecz umiędzynarodowiona
płaskorzeźba tkwi na makacie
indyjskiej w Boskim Majestacie
bo w Paryżu była kupiona