Sonet z pobytem w starych miastach

tak mi się życie układało
że wciąż w dzielnicach staromiejskich
albo w przytulnych domach wiejskich
mieszkałem - to mnie wspomagało

jednak ostatnio te starówki
zamieniły się w swąd hałasu
po spokój trzeba iść do lasu
tam gdzie znakiem ciszy są mrówki

radzie mieszkańców przewodziłem
auta nie miały prawa wjazdu
bo taki przepis wprowadziłem

dziś każda starówka się staje
tłem samochodowego zjazdu
grupy w której rządzą hultaje


Zurych, 14 lipca 2023
» REFLEKSJE W STANIE PRZEDOJRZAŁYM