Sonet z podwojonej okazji

mam osiemdziesiąt cztery lata
za sobą a przed sobą nicość
której brak zamienia się w litość
gdy nad zyskiem góruje strata

tak się składa że dziś Giudecca
i wszystkie wyspy z otoczenia
obchodzą święto dziękczynienia
Redentore mostem urzeka

od kilku wieków Wenecjanie
wielbią Kościół Pogromcy Dżumy
trwa uroczyste świętowanie

barwny blask rakiet w środku nocy
i na wyszystkich wybrzeżach tłumy
wolne od rosyjskiej przemocy

» Refleksje w stanie przedojrzałym


Giudecca, 18 lipca 2022