Sonet z polish jokes figi z makiem

nieobecni w grze się nie liczą
ale ja chcę być nieobecnym
to być może jest faktem niecnym
lecz lepszym niż współżycie z dziczą

Amerykanie drwią z podarków
nowe polish jokes układają
polscy ministrowie udają
wulgaryzmami ich bratanków

przyznaję że jestem Polakiem
i z tym po cichu hańbę znoszę
innych o wybaczenie proszę

jedzcie jabłka moi rodacy
Rosjanie je dają na tacy
za przysłowiową figę z makiem


Zurych, 8 sierpnia 2014

» Refleksje w stanie przedojrzałym