Sonet z polskim zakapowaniem

polski stół i polską kanapę
odkryłem dopiero po kupnie
i aby było bałamutnie
dokupiłem też polską kapę

od kapy tchnie zakapowaniem
ale wiem że ten kto kapuje
ten rozumie też kto coś knuje
po polsku zwie się to knowaniem

sporo tych zakapowań było
przed potopem i po potopie
w słowniku wyrazów przybyło

a może mi się pomyliło
"zakapowanie" z "kapowaniem"
w Zurychu z mebli kupowaniem


Zurych, 18 czerwca 2014

» Codzienność czerwcowa

» Cykle sonetów