Sonet z pytaniem o morale

nie można lekarza przymuszać
do czynów wbrew jego sumieniu
przy wynikłym niezrozumieniu
nie trzeba się nadmiernie wzruszać

można przecież zmienić lecznicę
bez zbędnego pośredniczenia
tego kto miał ograniczenia
i nie chciał wyjść ponad przecznicę

przy okazji wraca pytanie
tkwiące w pojęciu moralności
czy należy spełniać zadanie

wynikające z obowiązku
albo ze skutkiem karalności
odmówić... ...z moralnego związku?


Zurych, 26 lipca 2014

» Cykle sonetów