Sonet z rocznic w pierwszym dniu sierpnia

daty Powstania Warszawskiego
nie można obchodzić radośnie
choć liczba bohaterów rośnie
w ramach systemu swój do swego

w pandemicznym dniu niepogody
na wzgórzach zapłonęły ognie
Szwajcarzy świętowali zgodnie
swe siedemset trzydzieste gody

jako Polak i Szwajcar święcę
obie te rocznice zawzięcie
i innych do święcenia nęcę

niebo rakietami rozbłysło
rakiety zgasły i po święcie
zjawi się nowe koromysło


Zurych, 1 sierpnia 2021» 1 sierpnia 2013
» 1 sierpnia 2012