Sonet z wierszami na ulicy

nie obchodzę żadnej rocznicy
ale wspominam wydarzenia
rzadkie szczególnego znaczenia
jak recytacje na ulicy

potem w Wenecji bez przepychu
przy via Garibaldi wiersze
czytali poeci - to pierwsze
zdarzenie jak moje w Zurychu

reakcja tłumu bez wdzięczności
ale z zainteresowaniem
wynikającym z konieczności

"czy wiesz może co tu się dzieje?"
z niejednym podobnym pytaniem
ten czy ów do dzisiaj się śmieje


Zurych, 30 maja 2013

» 30.05.1998 TEMPO - premiera

» Poeci przy via Garibaldi

» Stüssihofstatt - dokładnie w 15 rocznicę tamtego wydarzenia poetyckiej lipie obcięto gałęzie

» REFLEKSJE W STANIE PRZEDOJRZAŁYM