Sonet z wszechczasowej przestrzeni

Bogiem jest CZAS który się nigdy
nie zaczął i nigdy nie skończy
życie tkwi w czasowej opończy
ma początek i koniec Digdy

zjawisko niewyobrażalne
Bogiem jest PRZESTRZEŃ nieskończona
wszechstronnie nieograniczona
jej cechy są nieodkrywalne

Bogiem nie jest dziadek na chmurze
anielskim chórem otoczony
tam gdzie chrześcijańskie przedmurze

Bogiem nie jest początek świata
ale brak początku znaczony
brakiem nicości - coś to data


Zurych, 29 lutego 2020