Sonet z zachwytem dla pociechy

jak na wyniosłość historyczną
to miejsce nie jest pompatyczne
ale nadzwyczaj sympatyczne
poprzez atmosferę magiczną

spis zalet i czynów jest długi
w Muzeum Polskim wszystkie Panie
mają moje wielkie uznanie
za ponadczasowe zasługi

wzniosłość przykryta jest skromnością
a to zwiedzających ośmiela
do podzięki z solidarnością

choć z każdą przykrą wiadomością
fama złą opinię powiela
pobyt w Muzeum jest radością


Cresmino, 9 października 2011

» Koncert poetycki w Muzeum Polskim
» Koncert poetycki w Muzeum Polskim
» Koncert poetycki w Muzeum Polskim
» Poemat Fotograficzny XXXIII MAB
» Poemat fotograficzny o ostatnim dniu lata na Jeziorze Zuryskim
» Rapperswil
» Refleksje w stanie przedojrzałym