Sonet z zawodowym Polakiem

"Polak" piszę w rubryce "zawód"
gdy jest religijność u proga
piszę "przyjaciel Pana Boga"
mam kłopoty z rubryką "naród"

polskość jest moją tożsamością
jestem zawodowym Polakiem
posługuję się polskim znakiem
lecz patriotyzm jest ułomnością

konkretnie - nie jestem patriotą
bo nie chcę stać w rzędzie z takimi
jakich widzę czyli z hołotą

która wrzeszczy szukając wroga
chcę żyć w przyjaźni ze wszystkimi
nawet gdy wiedzie trudna droga


Zurych, 10 kwietnia 2013

» Namiastka Hymnu» REFLEKSJE W STANIE PRZEDOJRZAŁYM