Sonet ze snu o Watykanie

wszystkie drogi wiodą do Rzymu
droga z Rzymu wiedzie do nieba
tak czy siak trzeba czy nie trzeba
sens musi pasować do rymu

bo na początku było słowo
które potem ciałem się stało
i między nami zamieszkało
aby oznaczać to lub owo

małe państwo w środku dużego
to miejsce dla Ojca Świętego
Franciszka Ekologicznego

czas i przestrzeń to Bóg wieczności
bez początku w nieskończoności
watykańskich okoliczności


Rzym w śnie, 31 grudnia 2022