Sonet ze wspomnieniem na pogrzeb

dla spełnienia duchowych potrzeb
Władysławowi Lejczakowi
Odważnemu Pułkownikowi
znicz palę - dziś jest Jego pogrzeb

od Władzia miałem pierwsze narty
z butami narciarskimi włącznie
a uwagi (dla mnie wyłącznie)
zawierały nie tylko żarty

choć nie wszystkie rady spełniałem
to niektóre mi się przydały
bo prostą mądrość zawierały

główne cechy zapamiętałem
delikatny sposób podania
i skromność od zdania do zdania


Zurych, 12 kwietnia 2017
» Zdjęcie z pogrzebu
» REFLEKSJE W STANIE PRZEDOJRZAŁYM