SONETOID - forma literacka pochodząca od sonetu, występująca w tłumaczeniach sonetów na inne języki, zachowująca treść tłumaczonego sonetu i konstrukcję (4+4+3+3), ale bez konieczności rymowania. Może być też samodzielnym wierszem, sonetem bez rymów. Ten wyraz i to pojęcie stworzyłem po uzgodnieniu mojej potrzeby z naukowcami Uniwersytetu Zuryskiego. Konsultantem był również Andreas Böhn – autor książki „Das zeitgenössische deutschsprachige Sonett». Tuż po zaakceptowaniu tego pojęcia, umieściłem informację o tym na mojej niemieckojęzycznej stronie https://www.skorupski.com/deutsch.php .

Zurych, 1999